0

Brak produktów w koszyku.

Początkiem drogi artystycznej była dla mnie Szkoła Plastyczna w Łucku, z którą związane jest moje 10 lat nauki. Właśnie tam od dzieciństwa wpajano mi rozumienie sztuki pięknej i estetyki. Tam uczyłam się m.in. rzeźby, malarstwa, rysunku. Uważam, że to właśnie wspaniali nauczyciele ukierunkowali mnie i dali mi wiarę w moje możliwości. W 2014 roku ukończyłam studia licencjackie z wyróżnieniem na Wydziale Architektury Wnętrz w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, uzyskując dyplom w pracowni wystawiennictwa u prof. Marka Kosmulskiego. W tym samym roku otrzymałam drugi dyplom licencjacki na kierunku Finanse Przedsiębiorstw na Wschodnioeuropejskim Narodowym Uniwersytecie im. Lesi Ukrainki. Potem była Warszawska Akademia Sztuk Pięknych i dyplom magistra sztuki, obroniony pod kierownictwem adi. dr hab. Barbary Kowalewskiej z projektowania wystawiennictwa na Wydziale Architektury Wnętrz. W 2013 roku, jeszcze na studiach licencjackich zaczęłam pracę zawodową. Współpracowałam z renomowanymi biurami architektonicznymi w Warszawie. Pracowałam nad projektami komercyjnymi (gastronomia i usługi) oraz prywatnymi. W swoich projektach łączę kreatywność i funkcjonalność, tak aby stworzone przestrzenie były dopracowane zarówno pod względem użyteczności, jak i estetyki. Realizuję projekty w pełnym zakresie od koncepcji po realizację.

___

 

Beginning of my artistic journey was at the School of Fine Arts in Łuck, where I spent 10 years learning. There, since childhood, I was taught about the understanding of fine art and aesthetics. I learned sculpture, painting, and drawing, among others. I believe that it was the wonderful teachers, who directed me and gave me faith in my abilities. In 2014, I graduated with honors from the Faculty of Interior Architecture at the Polish-Japanese Higher School of Information Technology in Warsaw, with a diploma in exhibition design under the guidance of Professor Marek Kosmulski. In the same year, I received my second bachelor’s degree in Business Finance from the Eastern European National University named after Lesya Ukrainka. Then came the Warsaw Academy of Fine Arts and a master’s degree in art, defended under the guidance of hab. Barbara Kowalewska, in exhibition design at the Faculty of Interior Architecture. In 2013, while still studying for my bachelor’s degree, I began my professional work. I worked with renowned architectural firms in Warsaw on commercial (gastronomy and services) and private projects.

Stylish, functional and cozy: that’s what our interiors are. Our atelier is a full service interior design firm with locations in Warsaw. Led by Nadia Mitłosz, the firm specializes in residential, commercial, and hospitality design. With over 10 years of experience working with clients from around the world, we believe that every space should be unique to its owner and reflect their personal style and interests. We strive to help you create a space that inspires you every day, whether it’s your home or place of business. Our work has been published in numerous magazines, including Elle Decoration, & Living, Label Magazine, and Homebook.