0

Brak produktów w koszyku.

Lwowska Studios nr 3

metraż: 29 m2 z antresolą

architektura: najstarsza kamienica przy ulicy Lwowskiej, wybudowany z XIX wieku i odbudowana po II Wojnie Światowej w latach 50-tych.

projektowanie: 2022

Book this flat

Publikacja w Label Magazine

Publikacja w WhiteMad

Mieszkanie znajduje się w najstarszej kamienicy przy ulicy Lwowskiej 9, która przetrwała wiele wojen.

Kawalerka została zaprojektowana z myślą o krótkoterminowych wynajmach. Ze względu na wysokość pomieszczenia (3,5 m), właścicielka chciała zrobić antresolę i schody. Po długich dyskusjach i wielu przeróbkach zdecydowano, że schody muszą być wygodne, a nie drabiny, jak często bywa w przypadku antresoli w małych mieszkaniach. Ostatecznie postanowiono zrobić schody, a na dole umieścić łóżko, a na antresoli dodatkowe miejsce do spania – materac. Jeśli mieszkanie zostanie wynajęte dłużej, łóżko na dole może zostać zastąpione sofą, tworząc salon. Jeśli będzie potrzeba, można zrobić szafę na zamówienie pod schodami, które zostały dostosowane do tego celu. Obecnie szafy znajdują się w korytarzu za zasłonami.

Zauważyłam, że goście, którzy wynajmują krótkoterminowo mieszkania, często robią sobie zdjęcia w pomieszczeniach lub nawet organizują profesjonalne sesje zdjęciowe. Dlatego podczas projektowania mieszkania, zastanawiałam się, jak pomieszczenie będzie wyglądać w kadrach aparatu, jakie ujęcia będą możliwe i co będzie prezentować się korzystnie.

Klientka lubi białe ściany, ale żeby nie były zbyt banalne, dodałam delikatną sztukaterię na ścianach i suficie. Dolne sztukaterie i ramy okien pomalowane są na szary kolor porcelany, co pomaga uwydatnić wielkie okna i podkreślić dziedzictwo architektury budynku z przełomu XX wieku. Dzięki wysokości pomieszczenia, można było powiesić majestatyczny mosiężny żyrandol, który udało mi się upolować na Bazarze na Kole w Warszawie. Zdobycie ładnego, starego żyrandola to nie lada wyczyn i prawdziwe polowanie. Kolejnym zakupem na Bazarze na Kole było lustro nad stołem i wazonik na półce w kuchni.

Żyrandol jest centralnym punktem na suficie, a w pomieszczeniu nie ma innych lamp sufitowych. Dodatkowo, można zauważyć lampy stojące i kinkiety. Na podłodze znajduje się winylowa podłoga o jasnym drewnianym wzorze, wybrana ze względu na częste mycie podłogi.

English:

The apartment is located in the oldest tenement house on Lwowska Street 9, which survived many wars.

The studio apartment was designed with short-term rentals in mind. Due to the room’s height (3.5m), the owner wanted to create a mezzanine and stairs. After lengthy discussions and many revisions, it was decided that the stairs must be comfortable, rather than a ladder, as is often the case with mezzanines in small apartments. Ultimately, stairs were built and a bed was placed downstairs, with additional sleeping space – a mattress – on the mezzanine. If the apartment is rented for a longer period, the bed downstairs can be replaced with a sofa, creating a living room. If necessary, a custom wardrobe can be made under the stairs, which have been adapted for this purpose. Currently, the wardrobes are located in the hallway behind curtains.

I noticed that guests who rent apartments for short periods often take photos of the rooms or even organize professional photo shoots. That’s why when designing the apartment, I thought about how the room would look in the camera’s frame, what shots would be possible, and what would look good.

The client likes white walls, but to avoid being too boring, I added delicate stucco on the walls and ceiling. The lower stucco and window frames are painted in the color of porcelain gray, which helps highlight the large windows and emphasize the architectural heritage of the building from the turn of the 20th century. Thanks to the room’s height, I was able to hang a majestic brass chandelier, which I managed to hunt down at the Bazar na Kole in Warsaw. Acquiring a beautiful, old chandelier is no easy feat and a true hunt. Another purchase at Bazar na Kole was the mirror above the table and a small vase on the kitchen shelf.

The chandelier is the central point on the ceiling, and there are no other ceiling lamps in the room. In addition, standing lamps and sconces can be seen. The floor has a vinyl flooring with a light wooden pattern, chosen for frequent floor cleaning.